Dejiny.sk: Ako sa kalila „Normalizácia“- čiže poučenie z Poučenia

Dejiny.sk: Ako sa kalila „Normalizácia“- čiže poučenie z Poučenia

4.12.2020 22:00
Ako sa kalila "Normalizácia" - čiže poučenie z Poučenia

Dva roky po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy prebehli v spoločnosti masové personálne čistky na všetkých úrovniach a vo všetkých sektoroch. Približne pätina komunistov z jeden a pol miliónovej členskej základne prišla vtedy, teda v rokoch 1970-1971, nielen o svoje legitimácie ale súčasne aj o dovtedajšie privilégiá. V menšej miere sa to dotklo aj tých nekomunistov, ktorí sa výraznejšie angažovali v rokoch 1967 až 1968 za zásadnú demokratizáciu spoločnosti. Občanmi druhej a niekedy až tretej kategórie sa stali tí, ktorí boli previerkovými komisiami označení za „pravicových oportunistov" - „revizionistov" či ich klasifikovali ako „antisovietske živly". Akousi rukoväťou doslova a do písmena sociálnej segregácie a ostrakizácie státisícov ľudí bol dokument Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde Komunistickej strany Československa a nadväzujúca Rezolúcia o aktuálnych otázkach jednoty strany. Toto komunistické kladivo na čarodejnice sa stalo kľúčovým dokumentom pri obsadzovaní riadiacich pozícii na všetkých stupňoch straníckej a štátnej mašinérie, v armáde a bezpečnosti, v priemysle, školstve, kultúre...atď. Súvisel s tým najmä zákaz výkonu pôvodného povolania a postihovanie celých rodín. Napríklad tisícky detí takto ostrakizovaných rodičov nemohli študovať nielen na vysokých ale ani na stredných školách. O tom, čo pred päťdesiatimi rokmi znamenal tento komunistický dokument a ako poznačil československú spoločnosť na ďalších dvadsať rokov, sme hovorili so Stanislavom Sikorom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Petrom Jašekom z Ústavu pamäti národa.

Počúvajte v piatok po 22:00

Vyše 200 ďalších tém nájdete tu: "Dejiny.sk".

Autor: Peter Turčík, Robert Kotian; foto: RTVS