Dejiny.sk: Versailleská mierová konferencia 1919-1920

Veda, poznanie, vzdelávanie

Dejiny.sk: Versailleská mierová konferencia 1919-1920

13. 01. 2020 11:00

17.1.2020 22:00
Versailleská mierová konferencia 1919-1920

Versailleská mierová zmluva je jedným z najdôležitejších diplomatických aktov po skončení prvej svetovej vojny. Je súčasťou rozsiahleho Versaillesko - washingtonského systému medzinárodných dohôd podpísaných v prvých rokoch po skončení Veľkej vojny a to medzi víťazmi a porazenými. Rozsiahlosť tejto témy nám však v nasledujúcej hodine dovolí naozaj iba základnú analýzu. Preto dnešnú diskusiu považujete skôr za úvod do problematiky,  než za komplexnú analýzu celého procesu diplomatických rokovaní, obsahu zmlúv a ich dôsledkov. Všetkým piatim zmluvám uzatvoreným v rokoch 1919 až 1923 a ich kontextu sa budeme totiž podrobne venovať priebežne počas roku 2020 v rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk

Počúvajte "Dejiny.sk" v piatok po 22:00.

Autor: Peter Turčík, Robert Kotian; foto: BBC

Živé vysielanie
??:??