Odpad ohrozuje aj naše rieky

Veda, poznanie, vzdelávanie

Odpad ohrozuje aj naše rieky

17. 10. 2017 14:52

Aj vás už vydesili šokujúce informácie o obrovských plochách plastového odpadu v oceánoch?  Tento environmentálny problém nenechal ľahostajných ani slovenských vedcov. To najpodstatnejšie  o jedinečnom výskume nám s vedúcou Oddelenia kompozitných materiálov  Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied Máriou Omastovou sprostredkuje  Janka Bleyová.

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Podľa slovenských odborníkov však  nestačí identifikovať iba samotný plastový odpad, ale význam má aj skúmanie mikroplastov. Aj tento výskum totiž  naznačí,  aký vplyv  tohto odpadu bude mať  nielen na životné prostredie, ale aj na zvieratá a ľudí.

„Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja“ – taký je názov spoločného projektu slovenských a rakúskych vedcov. Ochrana životného prostredia sa totiž  týka všetkých ľudí na tejto planéte a plastový odpad sa stáva rébusom mnohých vedecko – výskumných inštitúcií vo svete.  O vklade slovenských vedcov z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied sa s vedúcou Oddelenia kompozitných materiálov Máriou Omastovou zhovárala Janka Bleyová.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Súčasťou unikátneho projektu  riešenia plastového odpadu v Dunaji bude aj kampaň na zvýšenie povedomia ľudí o nakladaní so spomínaným odpadom. Je načase rýchlo urobiť niečo, aby sa nestalo, že namiesto zelených stromov, budeme obklopení horami plastov.


Autor: Janka Bleyová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??