Správy RTVS
Správy RTVS

Krajské kolo ekonomickej olympiády v Trnave

Krajské kolo ekonomickej olympiády v Trnave

Chemickú, fyzikálnu či matematickú olympiádu alebo olympiády cudzích jazykov poznajú veľmi dobre najmä študenti gymnázií a stredných škôl. Ekonomická olympiáda zostala v minulosti akosi v ústraní. Je to zaiste aj tým, že sa trochu podceňuje ekonomický prehľad študentov a ekonomická gramotnosť. Oživiť túto myšlienku sa rozhodli pred rokmi v Inštitúte sociálnych a ekonomických štúdií. Jedno z aktuálnych krajských kôl takejto olympiády bolo nedávno v Trnave. Martinovi Jurčovi povedala viac Monika Budzáková zo spomínaného inštitútu.

Krajské kolo ekonomickej olympiády v Trnave

Krajské kolo majú trnavskí študenti za sebou – a tí úspešní sa stretnú aj na celoslovenskom. Z 50 finalistov postupuje do užšieho výberu 10 najlepších, ktorí budú obhajovať svoje znalosti ústne pred odbornou porotou. Úspešní postúpia aj do medzinárodného kola.

Autor a foto: Martin Jurčo