Chémia pomáha umeniu

Chémia pomáha umeniu

Veda odhaľuje súvislosti, ktoré ponúkajú nový pohľad na dejiny výtvarného umenia. Slovenská národná galéria v Bratislave v tomto období  v spolupráci s Univerzitou Antverpy a Kráľovským inštitútom pre kultúrne dedičstvo v Bruseli realizuje unikátne chemické bádanie. Ide o výskum pigmentov  farieb používaných okolo roku 1500 vo Flámsku, ale rovnako aj na Slovensku. Málokto doteraz vedel, že na svetoznámych obrazoch flámskeho umenia sú vo farbách prvky zo Slovenska. Viac hovorí v rozhovore s redaktorkou Ivicou Ruttkayovou účastník výskumu, šéfkurátor Zbierok starého umenia Slovenskej národnej galérie Dušan Buran. 

Chémia pomáha umeniu

O unikátnom medzinárodnom výskume, ktorý práve prebieha v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, hovorila so  šéfkurátorom  Zbierok starého umenia Dušanom Buranom redaktorka Ivica Ruttkayová. Výskum chemických prvkov na obrazoch potvrdzuje spojenie svetoznámeho flámskeho maliarstva okolo roku 1500 s územím Slovenska a jeho baňami.

Autorka Ivica Ruttkayová; Ilutr. foto: Pixabay