Mimoriadne bohoslužby

Mimoriadne bohoslužby

V rámci mimoriadnych opatrení zavedených na Slovensku pre pandémiu koronavírusu vychádzame v ústrety veriacim.

Slovenský rozhlas sprostredkuje prenosy bohoslužieb priamo zo svojich rozhlasových štúdií. „Toto rozhodnutie vyplynulo z našej snahy čo najviac eliminovať kontakt zamestnancov s externým prostredím. Sme veľmi vďační duchovným, s ktorými sme sa dohodli na spolupráci," konštatoval rozhlasový programový riaditeľ Michal Dzurjanin.

V pondelok, utorok a štvrtok sú rímskokatolícke omše, v stredu evanjelické služby Božie a bohoslužba reformovanej cirkvi (o 17:30) a v piatky (už o 17.20) grécko-katolícke a pravoslávne liturgie.

Bohoslužby v pondelky a piatky pripraví regionálne štúdio RTVS v Košiciach. „Východné Slovensko je z pohľadu religiozity veľmi špecifickým a pestrým regiónom. Našou snahou je vytvoriť pre veriacich optimálne podmienky," uviedol jeho riaditeľ Jozef Puchala s tým, že tieto bohoslužby prinesie RTVS aj online na svojom webe.

Archív odvysielaných mimoriadnych bohoslužieb nájdete tu.