Separovaný zber kuchynského odpadu

Separovaný zber kuchynského odpadu

Máte v chladničke naozaj, naozaj, všetko čo potrebujete? Alebo treba opäť utekať do obchodu? A zrátali ste niekedy koľko z nakúpených potravín v konečnom dôsledku vyhodíte, pretože potravina už nie je čerstvá alebo ste navarili viac ako dokážete zjesť? Ročne sa na celom svete vyhodí až jedna štvrtina, ba dokonca podľa niektorých zdrojov až tretina  vyrobených potravín. Slovenské štatistiky nie sú presné, ale odhaduje sa, že každý z nás prispeje ročne do odpadu 100-150 kilogramami neskonzumovaného jedla. Minister životného prostredia Ján Budaj na túto tému Tatiane Šuškovej povedal:

Separovaný zber kuchynského odpadu 1

Separovaný zber kuchynského odpadu z miest a obcí predstavuje v roku 2021 aktuálnu výzvu pre všetky samosprávy, ktorým túto povinnosť zavádza zmena odpadovej legislatívy. Samosprávy musia zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Matej Kolesár, konateľ firmy zabezpečujúcej likvidáciu odpadu Tatiane Šuškovej vysvetlil ako sa bude kuchynský odpad a staré potraviny z domácností zbierať?

Separovaný zber kuchynského odpadu 2

Aj keď nám pribudnú nové povinnosti, pohľad na množstvo vytriedených vyhodených potravín nás možno naučí narábať s nimi šetrnejšie, zdá sa že okolo kontajnerových stojísk by malo byť menej neporiadku a zápachu a v konečnom dôsledku neskonzumované potraviny sa v biostaniciach premenia na zelenú energiu. Takže tá trocha námahy po novom roku asi bude stáť za to, čo poviete?

Autor: Tatiana Šušková