Investície do SOŠ v Partizánskom

Investície do SOŠ v Partizánskom

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v budúcom roku väčšie investície do Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom. Prvá investícia zvýši kvalitu stravovania a druhá kvalitu vzdelávania. O pripravovaných projektoch porozprával Lukášovi Števíkovi predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Investície do SOŠ v Partizánskom

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu v Partizánskom prešla za posledné roky viacerými zmenami.  Prvou bolo spojenie stredného odborného učilišťa, obchodnej akadémie a tzv. priemyslovky do jednej spojenej školy. A druhou bola zmena názvu školy. Zároveň sa postupne investuje do modernizácie vzdelávacích priestorov, ale i modernizácie budov.

Autor: Lukáš Števík, Foto: myslovakia.sk