Správy RTVS
Správy RTVS

Výskum zameraný na syntax frazeologických jednotiek

Výskum zameraný na syntax frazeologických jednotiek

Profesor Jozef Mlacek je slovenský lingvista i slovakista. Medzi jeho vedecké a výskumné záujmy patria frazeológia, lexikológia, syntax a štylistika. Vo svojej práci sa zameral hlavne  na príslovia a porekadlá, aby tento poklad - národopisný aj jazykovedný - dokázal viac priblížiť bežným užívateľom slovenského jazyka. Hana Michalčíková sa ho najskôr pýtala, čo si pod frazeológiou máme predstaviť?

Výskum zameraný na syntax frazeologických jednotiek 1

Je toho ešte veľa, čo je na prísloviach a porekadlách z  hľadiska jazykovedného výskumu zaujímavé. Krásu, jednoduchosť a múdrosť slovenských prísloví, úsloví a porekadiel si opäť oživíme s profesorom Jozefom Mlackom, jazykovedcom, ktorý sa im vo výskume venuje po celý život. Je veľkým obdivovateľom Zátureckého diela Slovenské príslovia a porekadlá, ktoré sú ešte stále predmetom výskumu viacerých národopiscov aj jazykovedcov. V rozhovore pokračuje Hana Michalčíková.

Výskum zameraný na syntax frazeologických jednotiek 2

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš - to nie je len oživenie textu zo známej básne Viliama Paulínyho Tótha, ale aj myšlienka, ktorá motivovala jazykovedca, profesora Jozefa Mlacka k výskumu jazyka - konkrétne frazeológie.

Autor: Hana Michalčíková, Foto: myslovakia.sk