Škôlky v Nových Zámkoch chcú byť inkluzívnejšie

Škôlky v Nových Zámkoch chcú byť inkluzívnejšie

Mesto Nové Zámky sa rozhodlo zapojiť do projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania v materských školách s názvom Inkluškôlky. Prostredníctvom intenzívnych kurzov a workshopov získajú učitelia a riaditelia škôlok praktické vedomosti o tom, ako začleňovať deti so špecifickými potrebami do materských škôl. Viac o projekte zisťovala Táňa Záhoráková.

Škôlky v Nových Zámkoch chcú byť inkluzívnejšie

Projekt Inkluškôlky je súčasťou širšieho programu inkluzívneho vzdelávania s názvom Kto chýba? Nadácia pre deti Slovenska chce poukázať na fakt, že v bežných školách chýbajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem toho chýbajú asistenti, odborní zamestnanci a absentuje aj lepšia komunikácia rodičov a učiteľov. V nadácii sa aj cez projekt Inkluškôlok snažia tieto nedostatky odstraňovať.

Autor: Táňa Záhoráková, Foto: TASR