Dejiny.sk - zoznam relácií

Dejiny.sk - zoznam relácií
Diely relácie
Čo predchádzalo roku 1989 Olympijské hry od antiky po dnešok Vznik úradu prezidenta
Sedliacka vzbura v Uhorsku 1514 1. svetová vojna Vznik Slovenského štátu 1939 - 1945
Sviečková demonštrácia v marci 1988 Charta 77 a Bratislava nahlas Situácia v Poľsku na prelome rokov 1988/1989
Vypuknutie Veľkej vojny: Sarajevský atentát Obeť v prospech celku, komunity Zverstvá nacistov v koncentračnom tábore Osvienčim-Brezinka
95 rokov od tragickej smrti M.R.Štefánika Rozdelenie sveta po 2. sv. vojne a súčasné vzťahy 1. svetová vojna roky 1915/1916
Situácia v ČSSR pred rokom ´89 očami sociológov Situácia na frontových líniách v roku 1917 Slovenská a česká literatúra v 80. rokoch
Maďarská cesta od komunizmu k demokracii v roku ´89 Milan Hodža - štátnik a politológ 1989: Niekoľko viet a zatknutie "Bratislavskej päťky"
Povstanie ako znovuzrodenie národa 1. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 2. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 3. časť
Povstanie ako znovuzrodenie národa 4. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 5. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 6. časť
Povstanie ako znovuzrodenie národa 7. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 8. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 9. časť
25-ročný vývoj maďarskej spoločnosti od roku 1989 16.9.1848 vznik SNR ako hlavného politického orgánu Slovákov V lete 1914 sa začala "Veľká vojna"
1. rímsky cisár Gaius Julius Caesar Augustus Karol Veľký a jeho doba Krym 1. časť
Krym 2. časť 1. svetová vojna rok 1918 Kostnický koncil, 600. výročie
1989 - Berlínsky múr Čo priniesol november 1989 Štúrovská generácia
Štúr a štúrovci Parížska mierová konferencia 1919 Milan Lasica
Islam - historický kontext 1.časť Islam - ideológia, či náboženstvo? 2.časť Islam - a súčasný svet 3.časť
Trianonská zmluva 1848 - Slovensko, Štúr a štúrovci Jalta 1945 a rozdelenie povojnového sveta
Prečo si Štúr vybral stredoslovenčinu ako základ spisovného jazyka Slovákov Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti Štúrovci v 50. a 60. rokoch 19. storočia
Oslobodzovanie Slovenska 1. časť Oslobodzovanie Slovenska 2. časť Koniec 2. sv. vojny a rozdelenie sveta na 2 bloky
Studená vojna a jej dôsledky Tyrani a diktátori Napoleon Bonaparte a jeho éra
Kollárov a Štúrov spor o jazyk Slovákov Slovenská egyptológia; Bedřich Hrozný Nemecko po roku 1945 1. časť
Nemecko po roku 1945 2. časť Štúrovci v reflexii Alexandra Matušku
Viedenský kongres
Ján Hus - 600. výročie upálenia Odboj v Poľsku 1939-1945
Odboj v Juhoslávii 1941-1945
Kapitulácia Japonska 1945
Prepadnutie Poľska v roku 1939 Sovietskym zväzom
Emigranti, imigranti, utečenci

Zjednotenie Nemecka 1990
Generácia štúrovcov - osudy, životné príbehy
Clevelandská dohoda 1915

70. výročie založenia OSN
Ľudovít Štúr - mýty a legendy
Fenomén J.V.Stalin, od seminaristu po diktátora

IV. lateránsky koncil (1215)
Slovenská archeológia - bilancia 1990 - 2015
Churchill a Roosevelt v časoch 2. svetovej vojn y

Ľudovít Štúr- čo po ňom zostalo
Františkánsky a dominikánsky rád
Korupcia na Slovensku od novoveku po súčasnosť

Bilancia samostatnosti Slovenska
Na počiatku bolo "ô"?
Jazyk sms a mailov

Na počiatku bolo ô?
Veľká Morava a staroslovienčina


Na počiatku bolo "ô"? Stredoveké slovaciká
Na počiatku bolo "ô"?
Anton Bernolák

Na počiatku bolo "ô"?
Boj o podobu slovenčiny


Na počiatku bolo "ô"?
Pavol Dobšinský

Na počiatku bolo "ô"?
Humor v slovenskom jazyku

Na počiatku bolo "ô"?
Texty piesní


Na počiatku bolo "ô"?
Slovenské fajnovosti y, ä, ô

Na počiatku bolo "ô"?
Moderná slovenčina

Nástup komunizmu v ČSR 1. časť

Nástup komunizmu v ČSR
2. časť

Vzťahy Nemecka a Ruska 1. časť (1918-1941)
Vzťahy Nemecka a Ruska 2. časť (1945 - 1970)
Móric Beňovský
František Jozef I. -
100. výročie úmrtia

Muselo Rakúsko-Uhorsko
zaniknúť?


Rozhlas na Slovensku 1918-1935
Rozhlas na Slovensku 1935-1945
Rozhlas na Slovensku 1945-1956

Rozhlas na Slovensku 1956-1967
Rozhlas na Slovensku 1968-1978
Rozhlas na Slovensku 1979-1989

Rozhlas na Slovensku 1989-1994
Rozhlas na Slovensku 1994-2005
Rozhlas na Slovensku 2006-2012

Rozhlas na Slovensku 2012-2016
Reformy Márie Terézie - 1. časť
Reformy Márie Terézie - 2. časť

Rakúsko-uhorské vyrovnanie 1867 - 1.časťRakúsko-uhorské vyrovnanie 1867 - 2.časťRakúsko-uhorské vyrovnanie 1867 - 3.časť
Rakúsko-uhorské vyrovnanie 1867 - 4.časťDuchovná služba v armádach habsburskej monarchie1917 - revolúcia v Rusku a nástup boľševizmu v Európe

25. výročie SR 1. časť
25. výročie SR 2. časť
25. výročie SR 3. časť

25. výročie SR 4. časť
Studená vojna ako pokračovanie II. sv. vojny
Podmienky na uskutočnenie komunistického prevratu v ČSR v roku 1948

Slovensko v obnovenom ČSR až do prevratu v roku 1948
Postavenie cirkvi v obnovenom Československu
Zrod občianskej spoločnosti 1. časť (Charta 77 a Bratislava nahlas)

Zrod občianskej spoločnosti 2. časť (Gorbačov verzus neostalinisti)
Zrod občianskej spoločnosti 3. časť (Poľsko a Maďarsko 1956-1985)
Európa a svet v roku 1938

Československý rok 1938
Horúce leto 1938 v Československu
Nemecká otázka v Československu

Medzinárodný kontext revolúcie 1848-49
Wilsonov 14-bodový plán
Od Clevelandskej dohody k Pittsburskej dohode

Vojenská vzbura v Kragujevaci -191830-ročná vojna 1618-1648 1. časť
30-ročná vojna 1618-1648 2. časť

Revolučné roky 1848-1849 1. časť, podpora u SlovákovRevolučné roky 1848-1849 2. časť, budúcnosť  SlovákovRevolučné roky 1848-1849 3. časť

Na ceste k samostatnosti: Vznik národných symbolov v 19. storočí
Na ceste k samostatnosti: Slovensko v rokoch 1848-1867
Na ceste k samostatnosti: Slovensko v rokoch 1867-1900

Na ceste k samostatnosti: Slovensko v rokoch 1900-1914
Magický rok 1968 1. časť; Východná Európa v 60. rokoch
Magický rok 1968 2. časť: Čo predchádzalo roku 1968
Magický rok 1968 3. časť: Vojenské aspekty operácie "Dunaj"
Magický rok 1968 4. časť: 21. august
Magický rok 1968 5. časť: Dôsledky okupácie 1969-1989

Horúca jeseň 1938 v Československu - Horúci september
Horúca jeseň 1938 - Mníchovská dohoda
Horúca jeseň 1938 - Viedenská arbitráž

Horúca jeseň 1938 Slovenská autonómia
100 rokov Československa
1. časť
100 rokov Československa
2. časť

Muži októbra 1918 - zahraničný odboj
Muži októbra 1918 - domáci odboj
Martinská deklarácia 1918

Koniec 1. svetovej vojny
Prvé mesiace ČSR a boj o Slovensko Letectvo v 1.svetovej vojne
Literatúra 1. ČSR a Slovensko
Architektúra a výtvarné umenie 1. ČSR a Slovensko
Divadlo a kinematografia 1. ČSR a Slovensko

Rozhlas (a populárna hudba) ako komunikačné nóvum 1.ČSR
Archeológia na Slovensku
Zázračný rok 1989

Mierová konferencia v Paríži 1919-1920 I. časťMierová konferencia v Paríži 1919-1920 II. časťPodkarpatská Rus 1. časť

Podkarpatská Rus 2. časťPodkarpatská Rus 3. časť
Úrad prezidenta v našej histórii

Divadlo a film na Slovensku 1939-1945
Literatúra na Slovensku 1939-1945
Architektúra a dizajn na Slovensku 1939-1945

Ekonomika Slovenska 1939-45 1.časť
Ekonomika Slovenska 1939-45 2.časť
Apríl 1969 – nástup G.Husáka a začiatok normalizácie
100 rokov od založenia Slovana Bratislava...
Populárna hudba na Slovensku 1939-1945Ako sa Bratislava stala v roku 1919 súčasťou ČSR
Čo predchádzalo Druhej svetovej vojne - 1.časť
Čo predchádzalo Druhej svetovej vojne - 2.časť
Pakt Molotov - Ribbentrop a začiatok II. sv. vojny

Od útoku na Poľsko po Pearl Harbour
Ako odchádzala totalita v strednej a východnej Európe
Od Palachovho týždňa po 16. november 1989

Od 17. novembra po zvolenie V.Havla za prezidenta
Voľby 1990 - znovuzrodenie slobodného občana?
November ´89: 30 rokov po: Sociálna stratifikácia

November ´89: Ekonomika 30 rokov po
November ´89: Právny systém 30 rokov po
November ´89: 30 rokov po... Od Varšavskej zmluvy a RVHP po NATO a EÚ

November ´89: 30 rokov po... Životné prostredie
November ´89: 30 rokov po... Politický systém
Versailleská mierová konferencia 1919-1920

Blízky východ 1914-1938
Blízky východ 1939-1948100. výročie prijatia Ústavy ČSR

Blízky východ 1948-1967
Epidémie v minulostiPerzekúcie a súdne procesy 1.časť

Perzekúcie a politické procesy 2.časť
100. výročie Trianonskej zmluvy 1. časť
100. výročie Trianonskej zmluvy 2. časť
Perzekúcie a politické procesy 3. časť
Perzekúcie a politické procesy 4. časťUkrajinský nacionalizmus v XX.storočí - zdroje a prejavy
Blízky východ 4.časť - Od Šesťdňovej vojny po Camp David
Blízky východ 5. časť – Od Camp David po súčasnosť
Kto boli Banderovci - mýty, propaganda verzus realita

Povojnový odsun Nemcov a Maďari v ČSR po roku 1945Ako sa kalila „Normalizácia“- čiže poučenie z Poučenia
Čs. zahraničný vojenský odboj 1939-1945, 1.časť

Čs. zahraničný vojenský odboj 1939-1945, 2.časť
Prečo nerozumieme dejinám 1.časť
Prečo nerozumieme dejinám 2.časť

Komunizmus v Československu – od založenia KSČ po rok 1939
Komunizmus v Československu - Komunistický odboj 1039-1945
Komunizmus v Československu - Od roku 1945 po rok 1956

Komunizmus v Československu - Od roku 1956 po rok 1968
Komunizmus v Československu - Od roku 1969 po rok 1989
Komunizmus v Československu - Tretí, protikomunistický odboj
Rádio Slobodná Európa - Hlas slobodného Československa; 1. časť Rádio Slobodná Európa - Hlas slobodného Československa; 2. časť