Spomienka na Eduarda Metkeho

Výročia, história

Spomienka na Eduarda Metkeho

31. 05. 2019 09:25

A teraz budeme hovoriť o atómovej energetike. Celý život sa jej venoval Eduard Metke. Narodil sa 31. mája 1929 v Trnave, dnes by mal 90 rokov. Po skončení Vyššej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave študoval v Prahe. Stal sa odborníkom v oblasti výskumu v energetike. Pôsobil hneď v niekoľkých inštitúciách a napísal aj niekoľko vysokoškolských učebníc.  Pôsobil napríklad v Komisii pre jadrovú techniku pri slovenskej rade Československej vedecko-technickej spoločnosti i v dozornej rade Slovenského jadrového fóra. Na Eduarda Metkeho si zaspomíname s Martinom Jurčom.  

Spomienka na Eduarda Metkeho
Stiahnuť audio súbor

Jeden z popredných odborníkov na atómovú energetiku Eduard Metke sa narodil pred 90 rokmi. V roku 2007 mu udelil prezident republiky Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za významné zásluhy o rozvoj vedy a jadrovej energetiky. Eduard Metke bol dlhoročným členom Slovenskej nukleárnej spoločnosti, ktorej váhou svojej autority pomáhal udržiavať si vysokú spoločenskú a odbornú úroveň. Zomrel 28. januára 2015 v Bratislave.

Autor: Martin Jurčo; Ilsutr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??