Spomienka na legendárneho architekta Harminca

Výročia, história

Spomienka na legendárneho architekta Harminca

08. 10. 2019 09:25

Jeho budovy dôverne poznáme a denne okolo nich chodíme. Budova ministerstva kultúry, Slovenského národného múzea, internát Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre... No málokto z nás vie, že za krásu slovenskej architektúry prvej polovice 20. storočia môžeme vďačiť aj architektovi Michalovi Milanovi Harmincovi. Narodil sa 7. októbra 1869 v srbskom Kulpíne a zomrel v Bratislave.  Pripomíname si teda 150 rokov od jeho narodenia. Študoval na nemeckej škole v Buľkesi a na nemeckej akadémii v Novom Sade. Michal Milan Harminc navrhol takmer 300 budov, z toho viac ako 120 na našom území. Stavieb je naozaj mnoho - od škôl, kostolov, obytných budov až po súkromné vilky. Pokračuje Martin Jurčo.  

Spomienka na legendárneho architekta Harminca
Stiahnuť audio súbor

Zaspomínali sme si na Michala Milana Harminca. Narodil sa pred 150 rokmi v Kuplíne a zomrel v Bratislave v roku 1964.  Patril k tzv. „prvej generácii slovenských architektov“. Ako projektant a staviteľ bol činný 65 rokov.

Autor: Martin Jurčo; Foto: archív autora

Živé vysielanie
??:??