Spomienka na spisovateľa Petra Karvaša

Výročia, história

Spomienka na spisovateľa Petra Karvaša

26. 11. 2019 09:25

Dnes si pripomenieme slovenského prozaika, dramatika a divadelného teoretika Petra Karvaša. Narodil sa 25. apríla roku 1920 v Banskej Bystrici. Jeho starým otcom bol maliar Dominik Skutecký. Počas druhej svetovej vojny bol rasovo prenasledovaný. V čase Slovenského národného povstania pôsobil v Slobodnom slovenskom vysielači v rôznych povolaniach. Bol rozhlasovým aj divadelným dramaturgom, kultúrnym atašé či zamestnancom povereníctva školstva. Pokračuje Michal Herceg. 

Spomienka na spisovateľa Petra Karvaša
Stiahnuť audio súbor

Peter Karvaš bol mimoriadne plodným autorom. V rozhlase sa opakovane vysielali napríklad jeho hry Chuť chrenu, Zločin Dariny Pivoňovej, Meteor či cyklus minidrám Malé rošády. Peter Karvaš zomrel 28. novembra roku 1999.

Autor: Michal Herceg; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??