Spomienka na skladateľa Milana Dubovského

Spomienka na skladateľa Milana Dubovského

V nasledujúcich minútach si spomenieme na hudobného skladateľa Milana Dubovského. Práve 20. júna by sa dožil osemdesiatky, rozlúčili sme sa s ním tento rok v máji.

Aj keď bol nenápadným a skromným umelcom, s jeho menom sa rovnako stretávali priaznivci divadla, filmu, televízie, rozhlasu i gramofónových nahrávok. Vo všetkých týchto oblastiach bol aktívny ako autor scénickej hudby - a mal rovnako rád činohru, kreslené filmy, inscenácie alebo aj poéziu. Spolupracoval s režisérmi slovenských divadiel, napríklad Jozefom Budským, Pavlom Hasprom a Karolom L. Zacharom, ale aj režisérmi Jozefom Pálkom, Vladimírom Ruskom či Jozefom Bednárikom.

Skladateľa Milana Dubovského si teraz pripomenieme s Martinom Jurčom.

Spomienka na skladateľa Milana Dubovského

Milan Dubovský sa narodil pred 80. rokmi. Jeho meno ako autora hudby nájdeme na mnohých rozhlasových dielach. V našej fonotéke sa s jeho menom spája okolo dvetisíc rôznych položiek. Pripomeňme, že popri skladateľskej činnosti začas pracoval ako umelecký vedúci v Armádnom umeleckom súbore a na Konzervatóriu v Bratislave. V roku 2010 bol ocenený Veľkou cenou SOZA za celoživotné dielo. V Opere SND sa dodnes uvádza druhé naštudovanie jeho Veľkej doktorskej rozprávky.

 

Autor: Martin Jurčo; Ilustr. foto: Pixabay