Zavŕšenie Roka M. R. Štefánika

Zavŕšenie Roka M. R. Štefánika

Rok Milana Rastislava Štefánika, ktorý vyhlásila vláda minulý rok pri príležitosti stého výročia jeho tragickej smrti sa končí už o dva týždne, keď si pripomenieme 140 rokov od jeho narodenia. Obce a mestá v jeho rodnom kraji pripravujú pri tejto príležitosti viacero podujatí, ale podarilo sa im investovať aj do objektov, ktoré sa viažu k jeho osobnosti. Viac o nich povie Vlasta Cigánková:

Zavŕšenie Roka M. R. Štefánika 1

Ako sme už spomínali, 21. júla uplynie 140 rokov od narodenia Milana Rastislava Štefánika a zároveň sa končí rok venovaný tejto významnej osobnosti našich dejín. Jeho dôležitosť podčiarkuje nielen účasť najvyšších predstaviteľov štátu na spomienkovej slávnosti, ale aj viaceré investície do infraštruktúry, ktoré v Štefánikovom rodnom kraji podporia rozvoj cestovného ruchu. Viac o nich povie Vlasta Cigánková:

Zavŕšenie Roka M. R. Štefánika 2

V budúcnosti by sa malo riešiť aj nádvorie Štefánikovho rodného domu tak, aby sa prepojilo s areálom kostola a komunitného centra.

 

Autorka: Vlasta Cigánková; Foto: TASR