Spomienka na režiséra Ivana Petrovickéh

Spomienka na režiséra Ivana Petrovickéh

Dvadsaťštyri rokov stál na čele Divadla SNP v Martine a bol aj  riaditeľom Slovenského národného divadla a Divadla Andreja Bagara v Nitre. Žilinský rodák Ivan Petrovický. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, učil sa od majstrov Karola Zachara, Borodáčovcov, Júliusa Pántika i Gustáva Valacha. Bol jediným absolventom réžie z hereckého ročníka Štefana Kvietika, Igora Hrabinského či Evy Polákovej.
Divadelní a filmoví kritici ho charakterizujú ako režiséra mnohých tónov. Zomrel v zvláštny deň 9. 9. 2009. Uplynulo jedenásť rokov, čo Ivan Petrovický opustil tento svet. Martin Jurčo nám ho teraz priblíži aj cez rozhlasový archív.

Spomienka na režiséra Ivana Petrovického

Spomínali sme na režiséra Ivana Petrovického. Bol režisérom a aj riaditeľom divadiel v Marte i v Nitre, a aj Slovenského národného divadla. Narodil sa v roku 1933 v Žiline a zomrel v septembri 2009 v Bratislave.

Autor: Martin Jurčo; Foto: myslovakia.sk