Spomienka na Jána Popluhára

Spomienka na Jána Popluhára

Futbalista Ján Popluhár patrí k najväčším osobnostiam československého športu. V týchto dňoch by oslavoval 85.-te narodeniny. Spomienku na tohto výnimočného človeka so šľachetným srdcom pripravil Miroslav Würfl...

212009140922;wur;Výročia futbalista Ján Popluhár

Ján Popluhár, najlepší slovenský futbalista 20.-teho storočia, bol čestný a slušný človek.  Aj preto sa „Cena Jána Popluhára“ každoročne udeľuje športovcom za príkladný čin v duchu fair play

Autor: Miroslav Würfl