Boris a Brambor
Boris a Brambor

Spisovateľ Alojz Čobej sa narodil pred 85. rokmi

Spisovateľ Alojz Čobej sa narodil pred 85. rokmi

Dnes si pripomenieme osobnosť Alojza Čobeja. Tento významný textár, spisovateľ, básnik a autor mnohých piesňových textov a rozhlasových hier sa narodil 7. októbra 1935 v Stropkove.
Študoval v Bratislave a v Prešove a jeho dlhou profesionálnou zastávkou bol rozhlas v Banskej Bystrici, kde pôsobil niekoľko desaťročí. Na západnom Slovensku žil až na sklonku svojho života – ako senior sa presťahoval do Tomášova.

Alojz Čobej bol autorom viacerých rozhlasových hier a muzikálov z dielne banskobystrického rozhlasu. Z kníh pre deti spomeňme: Abeceda spať mi nedá, Kamaráti zvieratká alebo Veselý detský rok. Pokračuje Martin Jurčo.

Spisovateľ Alojz Čobej sa narodil pred 85. rokmi

Alojz Čobej sa narodil pred 85 rokmi a zomrel tento rok vo februári v Bratislave. Spomeňme, že písal aj detské rozhlasové rozprávkové hry a muzikály. Dlhé roky bol aj spoluautorom scénok rozhlasovej relácie Maratón. Vypočujeme si teraz pesničku, ktorá vznikla zo spolupráce Alojza Čobeja a kapelníka Juraja Velčovského. Zhodou náhod je to aj posledná pesnička Karola Duchoňa.

Autor: Martin Jurčo