Boris a Brambor
Boris a Brambor

Pred 106-timi rokmi vznikla v Bratislave predchodkyňa Univerzity Komenského

Pred 106-timi rokmi vznikla v Bratislave predchodkyňa Univerzity Komenského

Žijeme v období, keď sa školy kvôli pandémii zatvárajú. Pred 106-timi rokmi bola situácia iná a jedna významná sa otvorila. Jednou z nich bola Alžbetínska univerzita v Bratislave, ktorá svoju činnosť začala v roku 1914. Bola to maďarská univerzita a počas vojnových rokov bola aktívna len čiastočne. Svoj význam však mala ako predchodkyňa Univerzity Komenského. Pokračuje Hana Michalčíková.

Alžbetínska univerzita

Alžbetínska univerzita, ktorá vznikla v Bratislave, 13-teho októbra 1914 zanikla po vzniku Česko-Slovenska 30. júna 1919. Časť bola včlenená do novovzniknutej Univerzity Komenského a časť prenesené do Pécsu.

Autor: Hana Michalčíková