Boris a Brambor
Boris a Brambor

Z dejín Viedenskej električky v Bratislave

Z dejín Viedenskej električky v Bratislave

Aj keď pandémia mení najmä mnohé plány organizátorov podujatí, počas uplynulého víkendu sa podarilo ešte mnohé stretnutia zorganizovať. Jedným z takých bola aj vlastivedná prechádzka. Na nej sa nielen Bratislavčania mali možnosť dozvedieť zaujímavosti o Viedenskej električke. Napríklad aj o tom, kde možno nájsť v Bratislave jej stopy aj po viac ako 75 rokoch od času, kedy prestala premávať.

Našťastie, má túto slávu dodnes kto pripomínať. Napríklad členovia Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy. Z jedným z nich sa stretol aj Martin Jurčo.

Z dejín Viedenskej električky v Bratislave 1

Viedenská električka začala premávať v roku 1914 a mala 69 kilometrov z Bratislavy do Viedne. Z toho sedem kilometrov premávala po území Bratislavy. Zaujímavosťou bolo, že v meste využívala koľaje existujúce električky. Jej história sa začala meniť po vzniku Československa – a ešte sa skomplikovala počas druhej svetovej vojny. Aj keď potom jej prevádzka zanikla úplne – dodnes sú zachované mnohé pamiatky po tejto relatívne krátke ére prevádzky električky z Bratislavy do Viedne. Napríklad symbolickú zastávku nájdete dnes na Viedenskej ceste.

Z dejín Viedenskej električky v Bratislave 2

S Petrom Martinkom a členmi Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy sa v našom vysielaní ešte stretneme. Keď príde ich diaľkový vozeň Viedenskej električky z topoľčianskeho depa – do Bratislavy.

Autor: Martin Jurčo