Správy RTVS
Správy RTVS

Spomienka na guvernéra Imricha Karvaša

Spomienka na guvernéra Imricha Karvaša

V matrike na evanjelickej fare v obci Varšany, dnešnom Kalinčiakove pri Leviciach, nájdeme dátum jeho narodenia - 25. február 1903. Hovoríme o Imrichovi Karvašovi, významnom národohospodárovi a právnikovi, ktorý zomrel pred 40 rokmi v Bratislave – 20. februára 1981.
Pochádzal z rodiny notára. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, v Štrasburgu  a v Paríži. Bol tajomníkom Obchodnej a priemyselnej komory, Zväzu slovenských bánk, generálnym tajomníkom Národohospodárskeho ústavu, ministrom priemyslu, obchodu živností československej vlády, prvým predvojnovým guvernérom Slovenskej národnej banky. Viac o Imrichovi Karvašovi si povieme s Martinom Jurčom.

Spomienka na guvernéra Imricha Karvaša

Výrazný národohospodár a prvý guvernér národnej banky Imrich Karvaš zomrel takmer v zabudnutí pred 40 rokmi – 20. februára 1981 v Bratislave. V Slovenskej televízii vznikol o ňom dokument s názvom Financoval som Slovenské národné povstanie. Budova Národnej banky Slovenska sídli v Bratislave na Ulici Imricha Karvaša.

Autor: Martin Jurčo