Správy RTVS
Správy RTVS

Dirigent a skladateľ filmovej hudby Svetozár Štúr má 70 rokov

Dirigent a skladateľ filmovej hudby Svetozár Štúr má 70 rokov

Včera oslávil svoje sedemdesiate narodeniny hudobný skladateľ a dirigent Svetozár Štúr. Pochádza z významnej rodiny novinárov a publicistov - je prasynovcom Ľudovíta Štúra. Prihlášku na konzervatórium si podal najprv tajne. Už počas štúdia sa venoval písaniu hudby do filmov. Svetozára Štúra nám bližšie predstaví Michal Herceg.

Dirigent a skladateľ filmovej hudby Svetozár Štúr má 70 rokov

Dirigentovi a skladateľovi Svetozárovi Štúrovi prajeme všetko najlepšie aj z Rádia Regina.

Autor: Michal Herceg, Foto: myslovakia.sk