Spomienka na spisovateľa Ruda Morica

Spomienka na spisovateľa Ruda Morica

V sobotu uplynulo presne sto rokov od narodenia spisovateľa Ruda Morica. Jeho rodnou obcou sú Sučany neďaleko Martina. Najprv sa deťom venoval v učiteľskom povolaní, potom v literárnej tvorbe. Asi najznámejšie sú jeho rozprávky o prírode Z poľovníckej kapsy, ktoré vďaka prekladom poznajú aj čitatelia vo svete. Pokračuje Michal Herceg.

Spomienka na spisovateľa Ruda Morica

Rozprávky Ruda Morica môžete občas počuť aj v našom internetovom rádiu Junior určenom malým a mladým poslucháčom. Zopakujem, že od narodenia tohto spisovateľa uplynulo v sobotu sto rokov.

Autor: Michal Herceg, Foto: myslovakia.sk