Spomienka na kabaretiéra Jozefa Hanúska

Spomienka na kabaretiéra Jozefa Hanúska

Pôvodne študoval divadelnú a literárnu vedu, absolvoval Odborný divadelný kurz pri Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Bol členom štúdia Novej scény, Dedinského divadla i Armádneho divadla v Prahe. Päť rokov bol členom Rozhlasového hereckého súboru – no najdlhšie zakotvil ako herec v bratislavskej Tatra revue. Hovoríme o hercovi Jozefovi Hanúskovi.

Narodil sa 12. novembra 1927 v Pezinku a zomrel pred 50 rokmi. Mal len 43 rokov. Jeho doménou bolo komediálne herectvo, ktoré ideálne uplatnil najmä na scéne Tatra revue, úspešná bola i jeho postava Strýca Silvestra z Majcichova. Odborníci považujú Jozefa Hanúska za jedného z priekopníkov ľudového rozprávačstva. Teraz si naňho zaspomíname s Martinom Jurčom.

Spomienka na kabaretiéra Jozefa Hanúska

Jozef Hanúsek – priekopník ľudového rozprávačstva, ktorý hral aj rôzne epizódne postavy až v takmer tridsiatke filmov. Narodil sa v novembri 1927 v Pezinku a zomrel náhle pred 50 rokmi – 27. marca 1971 v Bratislave.

Autor: Martin Jurčo, Foto: myslovakia.sk