V Bratislave odkryli kamene nevyčísliteľnej historickej hodnoty

V Bratislave odkryli kamene nevyčísliteľnej historickej hodnoty

Na ortodoxnom cintoríne na Žižkovej ulici v Bratislave odkryli nedávno vyše štyristo náhrobných kameňov nevyčísliteľnej historickej hodnoty. Náhrobky objavené pod nánosom zeminy a vrstvy odpadov pochádzajú prevažne z 18. a prvej tretiny 19. storočia.

Tento nález dopĺňa nielen mozaiku dejín a významnej historickej etapy Bratislavy, ale svojou veľkosťou a významom však rozšíri európske a svetové dejiny. O ohlase tohto objavu povedal Tatiane Šuškovej viac predseda židovskej náboženskej obce Tomáš Stern.

V Bratislave odkryli kamene nevyčísliteľnej historickej hodnoty 1

Tento rok si židovská obec v Bratislave pripomína 730 rokov od prvej dochovanej písomnej zmienky o prítomnosti Židov na území nášho mesta. Je  súčasťou známeho textu základného mestského privilégia ktoré kráľ Ondrej III. V roku 1291 udelil vtedajšiemu Prešporku.

Židovské obyvateľstvo tak bolo neodmysliteľnou súčasťou tohto mesta od prvého momentu jeho vzniku. Aj kvôli smutnému príbehu histórie o pokuse vymazať židovskú prítomnosť v dejinách nielen hlavného mesta, ale aj celého Slovenska by sme dnes mali záväzok o záchranu, uchovávanie a zveľaďovanie hodnôt tejto kultúry dôstojne a zodpovedne napĺňať.

Usiluje sa o to aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý vracia mnohým pamiatkam židovskej kultúry na našom území pôvodný vzhľad.  Tatiana Šušková oslovila jeho predsedu Juraja Drobu.

V Bratislave odkryli kamene nevyčísliteľnej historickej hodnoty 2

Po pamiatkach židovskej obce, ktorá si tento rok pripomína 730 rokov od prvej dochovanej písomnej zmienky o prítomnosti Židov na území hlavného mesta sme sa poprechádzali spolu s Tatianou Šuškovou.

Autor: Tatiana Šušková, Foto: myslovakia.sk