Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Vodohospodár Július Binder by mal 90 rokov

Vodohospodár Július Binder by mal 90 rokov

Deväťdesiat rokov by sa v týchto dňoch dožil vodohospodár Július Binder. Stál pri návrhu a výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Cieľom bola nielen výroba elektriny, ale aj prevencia proti záplavám na Dunaji a tiež zlepšenie plavebných podmienok.

Július Binder sa narodil v Bernolákove. Na Slovenskej vysokej škole technickej vyštudoval fakultu inžinierskeho staviteľstva, špecializáciu hydrotechnické stavby.

Dvadsať rokov pôsobil na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave a prednášal na technickej univerzite. Environmentálne témy prednášal aj na zahraničných univerzitách a vedeckých spoločnostiach v USA, Kanade, Venezuele, Mexiku, Juhoafrickej republike, v Číne, Japonsku a takmer vo všetkých štátoch Európy.

Martin Jurčo sa s Júliusom Binderom stretol na sklonku jeho života – keď sa ho spýtal aj na to – kedy sa prvýkrát dostal do lokality vodného diela Gabčíkovo.

Vodohospodár Július Binder by mal 90 rokov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V roku 1955 začal Július Binder pracovať v Hydroprojekte Bratislava, kde pôsobil 36 rokov. Od januára 1991 sedem rokov bol riaditeľom Vodohospodárskej výstavby.  Vodohospodár Július Binder zomrel 26. júla 2021 v Bratislave.

Autor: Martin Jurčo, Foto: TASR