MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Apálsky ostrov

Apálsky ostrov

Apálsky ostrov sa nachádza severne od Komárna. Je pri sútoku starej Nitry a vážskeho Dunaja. V minulosti to bol ostrov, ale rameno, ktoré ho obopínalo už neexistuje, je takpovediac zazemnené, zanesené sedimentmi. Zachovali sa tu najkrajšie vŕbovo topoľové lužné lesy. V súčasnosti tam vyzerá ako v pralese. Do tejto priam divokej prírody sa vybrala Mária Babinská. Sprevádzal ju Michal Deraj – krajinár zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. 

1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V nádhernej prírode, ktorá je v najvyššom – piatom stupni ochrany budeme aj v nasledujúcich minútach. Apálsky ostrov pri Komárne je národná prírodná rezervácia. Dôvodom zabezpečenia je ochrana vŕbovo-topoľových a nížinných lužných lesov, ale aj chránených mokraďových a lužných typov fauny a flóry. Žijú tu vzácne vtáky, z  plazov sa tam vyskytuje napr. užovka, slepúch, z obojživelníkov kunka alebo mlok a z cicavcov  kuna, hranostaj  alebo piskor lesný a iné. Máriu Babinskú sprevádzal Michal Deraj – krajinár zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. 

2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Mária Babinská; Ilustr. foto: Ľuboš Houška

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame