Športová televízia
Športová televízia

Festival vody

Festival vody

O dôležitosti vody v živote planéty a človeka nikto nepochybuje. V našich zemepisných šírkach ju však berieme ako samozrejmosť a jej význam doceníme, až vtedy, keď nastanú v našom vodovodnom potrubí nejaké problémy. A pri rozprávaní o triedení a recyklácii odpadov, či šetrení surovín, na vodu často zabúdame. Zmeniť tento prístup už u malých detí sa už desať rokov usiluje dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Modrá škola – voda pre budúcnosť”. Jednou jeho súčasťou je aj súťažná prehliadka Festival vody, ktorú organizuje Bratislavská vodárenská spoločnosť. Žiaci a študenti z celého Slovenska sa stretli pred pár dňami vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, aby prezentovali výsledky svojich projektov o vode pred odbornou porotou. Atmosféru podujatia zachytila reportážnym mikrofónom Tatiana Šušková.   

Festival vody 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Cieľom Festivalu vody, ktorý je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť,  je rozvoj vedomostí a znalostí detí o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. Aj tento rok sa ho na celom Slovensku zúčastnilo niekoľko desiatok detí z celého Slovenska. A že ich projekty boli naozaj zaujímavé, zistila Tatiana Šušková na veľkom finále vo Vodárenskom múzeu v Bratislave: 

Festival vody 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Cieľom Festivalu vody teda nie je len prinútiť deti zaujímať sa o hospodárenie s vodou v praktickom živote, ale vzbudiť o túto oblasť aj profesionálny záujem. Lebo aj voda v krajine potrebuje dobrých hospodárov.

Autorka: Tatiana Šušková; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame