EURO 2020
EURO 2020

Investície do škôl v Topoľčanoch

Investície do škôl v Topoľčanoch

Samospráva mesta Topoľčian sa v tomto roku zamerala pri investíciách v rámci školských zariadení hlavne na materské školy. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ich má totiž viac ako základných škôl. Čo sa mestu podarilo zrealizovať zisťoval Lukáš Števík, ktorý sa rozprával s vedúcou odboru správy majetku v meste Topoľčany. Hovorí Alžbeta Melicherová.

Investície do škôl v Topoľčanoch

Aktuálne mesto Topoľčany realizuje aj vďaka eurofondom rekonštrukciu a rozšírenie materskej školy na Gagarinovej ulici.

Autor: Lukáš Števík