Mesto Piešťany ukončilo proces zmien a doplnkov územného plánu

Mesto Piešťany ukončilo proces zmien a doplnkov územného plánu

Mesto Piešťany má schválený upravený územný plán. Po takmer dvoch rokoch sa podarilo ukončiť spracovanie doplnkov, ktoré umožnia podstatne zmeniť centrálnu mestskú zónu, ale využiť aj viaceré nezastavané plochy či zmeniť ich funkciu. Jednou z nich je aj lokalita bývalého športového areálu, kde by malo vzniknúť zariadenie pre seniorov. Téme sa venuje Vlasta Cigánková:

Mesto Piešťany ukončilo proces zmien a doplnkov územného plánu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Vlasta Cigánková, Foto: myslovakia.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame