Tour de France 2022
Tour de France 2022

Škola v Bošanoch má 60 rokov

Škola v Bošanoch má 60 rokov

Základná škola v Bošanoch v okrese Partizánske oslavuje 60 rokov. V regióne patrí medzi prvé školy, ktoré začali vzdelávať modernými technológiami. Na prvé dve počítačové učebne finančne prispeli rodičia a vedenie obce už na prelome milénia. Škola sa tak postupne stala lídrom na Slovensku v oblasti využívania počítačov, tabletov, interaktívnych tabúľ a inej najmodernejšej techniky. Škola dnes zažíva, okrem modernizácie, aj každoročný nárast počtu žiakov. Lukáš Števík oslovil riaditeľku Základnej školy v Bošanoch Janu Kontúrovú.

Škola v Bošanoch má 60 rokov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Okrem toho, že základná škola je spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu, vedenie obce Bošany sa snaží investovať do školy aj z vlastných prostriedkov. Zároveň obec Bošany je rovnocenným partnerom pre školu pri podávaní projektov. 

Autor: Lukáš Števík

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame