Dajte veciam druhú šancu

Dajte veciam druhú šancu

Dajme veciam druhú šancu alebo Nechajte veci kolovať. Takéto slogany vítajú návštevníkov KOLO – tzv. reuse centra, teda centra opätovného použitia, ktoré je otvorené od októbra minulého roka v Bratislave. Ako to v KOLO funguje povedala Tatiane Šuškovej  projektová manažérka cirkulárnej ekonomiky spoločnosti OLO – Odvoz a likvidácia odpadu - Martina Čechová.

Dajte veciam druhú šancu - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Priemerný Bratislavčan vyprodukuje takmer 487 kg odpadu ročne, pričom odpad na opätovné použitie aktuálne predstavuje len 5 % všetkého odpadu. Hlavné mesto v snahe zníženia negatívnych dopadov odpadového hospodárstva na životné prostredie, schválilo na svojom mestskom zastupiteľstve v marci 2021 “Stratégiu nakladania s odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026”. V rámci nej si mesto ako jeden z cieľov v oblasti odpadového a obehového hospodárstva určilo mať aspoň jedno mestské reuse centrum, ktoré bude v pravidelných intervaloch zberať a dávať veci na opätovné použitie. Napĺňanie tejto stratégie sa začalo organizovaním Mestských bazárov a v októbri minulého roka vznikla stála prevádzka reuse centa - KOLO. Za niekoľko mesiacov fungovania ju navštívilo viac ako 40 tisíc ľudí a vďaka nim sa doteraz vyzbieralo 110 000eur. Nazbieralo sa 18 ton predmetov na opätovné použitie a doteraz sa viac ako 60% z nich posunulo ďalej. Ako doniesť do KOLO veci povedala Tatiane Šuškovej projektová manažérka cirkulárnej ekonomiky spoločnosti OLO – Odvoz a likvidácia odpadu - Martina Čechová.

Dajte veciam druhú šancu - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Mestské reuse centrum Kolo má okrem ochrany a tvorby životného prostredia aj sociálny rozmer, pretože ľudia v ňom môžu získať predmety za prijateľné ceny  a nezanedbateľný je najmä výchovný rozmer, pretože návštevníci centra stále viac chápu princípy a prednosti cirkulárnej ekonomiky – nevyhadzovať, ale dávať veciam druhú šancu. A k tomu slúži v KOLO aj osvetové centrum, kde sa stretávajú rôzne komunity so záujmom o zelené témy. A čoskoro pribudne aj dielňa, kde sa dajú nefunkčné veci opraviť.

Autor: Tatiana Šušková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame