Nedostatok lekárov

Nedostatok lekárov

O nedostatku lekárov aj ostatného zdravotníckeho personálu sa na Slovensku hovorí už dlhšie. Problémy majú viaceré regióny Slovenska, najmä mimo veľkých miest. Ťažkosti začína pociťovať aj Nitriansky samosprávny kraj, kde o pár rokov hrozí kolaps primárnej starostlivosti. Viac zistila Jana Obrancová.  

Nedostatok lekárov

Nitriansky samosprávny kraj začína pociťovať problémy s nedostatkom lekárov, najmä tých mladých. Aj preto zvažuje, že bude financovať napríklad bývanie alebo vybavenie ambulancií mladých lekárov, ktorí začnú v kraji pôsobiť.

Autorka: Jana Obrancová; Ilustr. foto: Pixabay