Rekonštrukcia myjavskej nemocnice

Rekonštrukcia myjavskej nemocnice

V myjavskej nemocnici sa začína dlho očakávaná rekonštrukcia oddelenia intenzívnej medicíny a objektu prevádzkovej budovy, ktorá sú v havarijnom stave. Okrem obnovy zastaraných priestorov pribudnú aj nové technologické zariadenia a medicínske prístroje. Trenčiansky kraj, ktorý je zriaďovateľom nemocnice vyčlenil zo svojho rozpočtu na tento účel od minulého roka takmer 4 milióny eur. Téme sa venuje Vlasta Cigánková: 

Rekonštrukcia myjavskej nemocnice

Krajská samospráva v Trenčíne je zriaďovateľom troch nemocníc v regióne, a to v Myjave, Považskej Bystrici a Bojniciach.

Autorka: Vlasta Cigánková; Ilustr. foto: TASR