Naše zdravie a kvalita potravín

Naše zdravie a kvalita potravín

Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch skúma primárne potravinové suroviny, hlavne obilniny, olejniny, mak siaty, ale aj mnohé ďalšie. Tamojší pracovníci sa snažia sa o to, aby  boli čo najkvalitnejšie pre výrobu potravín, ktoré následne konzumujeme. Dozvedela sa Viera Horáková od doktorky Michaely Havrlentovej.

Naše zdravie a kvalita potravín

Naša kondícia súvisí s kvalitou potravín. Ako sme počuli, cestou k nej môže byť aj šľachtenie rastlín, napr. obilnín.

Autor: Viera Horáková