November ako symbol prevencie v súvislosti s rakovinou prostaty

November ako symbol prevencie v súvislosti s rakovinou prostaty

November je známy globálnou celoslovenskou kampaňou pod názvom Dal som to. Má poukázať na dôležitosť v súvislosti s preventívnou urologickou prehliadkou u mužov v súvislosti s rakovinou prostaty. 

Viac informácií už má Beáta Repíková, ktorá sa s odborníkmi stretla na on line konferencii.

November ako symbol prevencie v súvislosti s rakovinou prostaty

Autor: Beáta Repíková, Foto: myslovakia.sk