Ako je to s nadmerným pitím na Slovensku?

Ako je to s nadmerným pitím na Slovensku?

U nás, ale aj vo svete je  teraz aktuálna kampaň s tematikou „suchý február“, ktorá vyzýva ľudí na mesiac abstinencie. Smutné je, že dôsledky nadmerného pitia alkoholu sú treťou najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. Aj naši odborníci sa dlhodobo venujú tejto problematike, robili  unikátny výskum, no a výsledky prezentovali aj v zahraničí. Pokračuje Mária Babinská.

Ako je to s nadmerným pitím na Slovensku?

Hovoríme o spoločensky tolerovanej droge – o alkohole. Robili sa aj štatistiky. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je ročný výskyt závislosti v slovenskej populácii nad 14 rokov približne 5,5 percenta. Spolu s ľuďmi s problematickým pitím alkoholu, môžeme hovoriť až o 10 percentnej populácii staršej ako 15 rokov. Ako je to s pitím u mladých ľudí? Mária Babinská oslovila Ľubomíra Straku z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Univerzity Komenského.

Ako je to s nadmerným pitím na Slovensku? 2

A ešte jeden fakt. Muži na Slovensku zomierajú v porovnaní so ženami oveľa častejšie pre nadmerné pitie, na jednu ženu pripadá až 7,5 mužov.

Autor: Mária Babinská, Foto: myslovakia.sk