Nespotrebované lieky

Nespotrebované lieky

Vek nie je len číslo, Lieky s rozumom, Interakcie liekov – to všetko sú živé projekty, ktoré pripravila alebo sa na nich doteraz spolupodieľala Slovenská lekárnická komora pri zvyšovaní povedomia verejnosti o správnom využívaní liekov a v zlepšovaní jej liekovej gramotnosti.

Najnovšie pripravuje projekt, ktorý sa týka nespotrebovaných liekov, pretože ich nesprávna likvidácia je vážnou hrozbou aj pre naše životné prostredie. Dôvodom je aj fakt, že slovenské domácnosti sa v spotrebe liekov často riadia heslom - radšej mať a nepotrebovať ako nemať a potrebovať.

Tatiana Šušková sa o tejto téme zhovára s doktorkou Miroslavou Snopkovou, viceprezidentkou Slovenskej lekárnickej komory a prodekankou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. 

Nespotrebované lieky

A obaly, ktoré nám z toho všetkého zostanú, separujeme potom na papier, plasty a sklo. Zaujímavé informácie o tom ako sa môžeme ešte zodpovednejšie správať k životnému prostrediu a o projekte Nespotrebované lieky Slovenskej lekárnickej komory nám ponúkla Tatiana Šušková. 

Autor: Tatiana Šušková, Foto: myslovakia.sk