Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Jedinečné rehabilitačné centrum v Hlohovci už naplno funguje

Jedinečné rehabilitačné centrum v Hlohovci už naplno funguje

Pred časom v priestoroch Mestskej polikliniky v Hlohovci, panovala slávnostná  atmosféra. Otvárali tam totiž  novo zrekonštruované Rehabilitačné centrum s celoslovenským významom. Spomínané zariadenie  s 90. lôžkami slúži najmä pacientom   po náhlej cievnej mozgovej príhode,  na rehabilitáciu pacientov po operáciách veľkých kĺbov, ale i pacientom odkázaným na paliatívnu starostlivosť. Jedinečné rehabilitačné centrum už naplno funguje.  Pokračuje Janka Bleyová...

Jedinečné rehabilitačné centrum v Hlohovci už naplno funguje 1

Pred časom v priestoroch Mestskej polikliniky v Hlohovci, panovala slávnostná  atmosféra. Otvárali tam totiž  novo zrekonštruované Rehabilitačné centrum s celoslovenským významom. Spomínané zariadenie s 90. lôžkami slúži najmä pacientom   po náhlej cievnej mozgovej príhode,  na rehabilitáciu pacientov po operáciách veľkých kĺbov, ale i pacientom odkázaným na paliatívnu starostlivosť. Jedinečné rehabilitačné centrum už naplno funguje. Pokračuje Janka Bleyová...

Jedinečné rehabilitačné centrum v Hlohovci už naplno funguje 2

Keďže podmienky poskytovania  zdravotnej starostlivosti pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne v špecializovanom rehabilitačnom centre v Hlohovci, stále nie sú jasné – rozhodli sme sa pozvať do štúdia všetkých zainteresovaných a téme sa venovať hlbšie. Samozrejme, o termíne takejto diskusie v Rádiu Regina vás budeme včas informovať... 

Autor: Janka Bleyová, Foto: myslovakia.sk