MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Slováci nepoznajú riziká, ktoré spôsobujú slepotu

Slováci nepoznajú riziká, ktoré spôsobujú slepotu

Podľa rôznych prieskumov Slováci považujú zdravie za najdôležitejšiu hodnotu. Z augustového reprezentatívneho prieskumu agentúry AKO, však paradoxne vyplynulo, že povedomie verejnosti o príčinách  závažných ochorení zraku, vrátane jeho straty až slepoty - je na Slovensku veľmi nízke. O tieto - nie príliš optimistické  zistenia -  sa v rozhovore s Jankou Bleyovou podelil Václav HŘÍCH zo spomínanej agentúry.

Slováci nepoznajú riziká, ktoré spôsobujú slepotu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pred pesničkou sme nahliadli do aktuálneho prieskumu týkajúceho sa vedomostí ľudí o najčastejších príčinách straty zraku. Jemne povedané – tie vedomosti a informácie sú chabé. Možno aj to je dôvod, prečo viac ako polovica Slovákov do 49 rokov, nechodí na preventívne očné vyšetrenia, ktoré  dokážu vznik vekom podmienenej degenerácii makuly diagnostikovať v začiatočných štádiách. Pokračuje Janka Bleyová.

Slováci nepoznajú riziká, ktoré spôsobujú slepotu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nielen v súvislosti so zdravím očí platí, že lepšie je byť zdravý, ako chudobný a chorý... alebo povedané inakšie – koruna vložená do prevencie sa nám stonásobne vráti. Je však na nás, či si na tú prevenciu nájdeme aj čas.

Autor: Janka Bleyová

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame