Rádio Regina Západ – štúdio Bratislava

Rádio Regina Západ – štúdio Bratislava

V autonómnom vysielaní bratislavského štúdia Rádia Regina dominujú v pracovných dňoch relácie kontaktného charakteru s poslucháčmi. Je to Rádiobudík (5:05 – 9:00 hod.), Predpoludnie s Rádiom Regina (9:05 – 12:00 hod.) a Popoludnie s Rádiom Regina (13:05 – 17.00 hod.). V reláciách dominujú informácie o dianí v obciach a mestách Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, ako aj témy z oblasti školstva, zdravotníctva, cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce, verejného poriadku, bezpečnosti, spotrebiteľstva, dobrovoľníctva, tradícií, spoločenského diania, kultúry, športu, životného štýlu a pod. Vo vysielaní nechýbajú dobré rady, osveta a inšpirácie. V sobotu naživo Regina Západ vysiela od 6:15 do 12:00, pričom od 9:05 reláciu Panoráma Rádia Regina charakterizujú najmä turisticko-historicko-vlastivedné témy.