Fórum: Údržba bytov po novele zákona

Fórum

Fórum: Údržba bytov po novele zákona

02. 01. 2019 06:53

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je účinná od 1.11. 2018  teda  od konca minulého roka, upravuje spôsob hlasovania na schôdzach vlastníkov bytov. Upozornila nás na to naša poslucháčka, ktorá nám napísala, že má obavu ako bude zabezpečená údržba v ich zanedbanom  obytnom dome. Novela  zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa totiž dotýka hlasovania, ktoré zasa ovplyvní možnosti čerpania  Fondu opráv. S Janou Adamovou zo spoločnosti Spokojné bývanie, ktorá spravuje vyše 400 obytných domov v Bratislave sa téme venuje Beáta  Repíková.    

Fórum: Údržba bytov po novele zákona
Stiahnuť audio súbor

Dodajme na záver, že správca spoločnosti môže bez hlasovania siahnuť na Fond opráv podľa novely zákona  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov len vtedy, ak ide o ohrozenie života ľudí, alebo ich majetku. Ak sa teda pokazí napríklad už spomínaný výťah, je dôležité, aby o jeho oprave,údržbe, výmene rozhodli majitelia bytov formou hlasovania na schôdzi. 

Ak aj vy máte nejaké nezodpovedané otázky, a to z akejkoľvek oblasti, neváhajte nás kontaktovať. Pripravili sme pre vás telefónne číslo s odkazovačom - 02 32 50 62 62, kam nám môžete vaše otázky zatelefonovať. Rovnako ich môžete napísať aj mailom na forum.regina@rtvs.sk.

Autorka: Beáta Repíková; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??