Fórum: Petícia za obnovenie trate Šaľa - Neded

Fórum: Petícia za obnovenie trate Šaľa - Neded

Dnes sa budeme venovať otázke poslucháčky zo Šale, ktorá sa pýta, či je reálne, aby sa obnovila osobná doprava na trati Šaľa – Neded. Aj keď ide o krátky úsek, predsa len obnovenie by pomohlo najmä tým, čo sa ponáhľali do zamestnania, no pri ceste autom ich zablokovali zápchy na vstupe do mesta Šaľa. Téme sa venoval Martin Jurčo.  

Fórum: Petícia za obnovenie trate Šaľa - Neded

 Ako bude pokračovať zbieranie hlasov a či sa ministerstvo rozhodne v tejto oblasti niečo robiť – o tom si povieme po niekoľkých mesiacoch.


Autor: Martin Jurčo; Ilustr. foto. Pixabay