Je lávka ponad železničnú trať v Prievidzi bezpečná?

Je lávka ponad železničnú trať v Prievidzi bezpečná?

V Prievidzi sa začalo vedenie mesta zaoberať problémom, na ktorý dlhodobo upozorňujú obyvatelia mesta. Ide o bezpečnosť lávky ponad železničnú trať. Lávka spája sídlisko Zapotôčky so železničnou a autobusovou stanicou. Mnoho obyvateľov malo pochybnosti, či lávka stále spĺňa bezpečnostné normy. Lukáš Števík preto oslovil hovorcu mesta Prievidza Michala Ďurejeho, aby mu vysvetlil, či je alebo nie je lávka bezpečná.

Je lávka ponad železničnú trať v Prievidzi bezpečná?

Autor: Lukáš Števík