Správy RTVS
Správy RTVS

Glosa: Celebrity

Glosa: Celebrity

Kto nahradil celebrity? Kto sú hrdinova dnešných dní? Odpoveď pozná Viera Horáková... Všimla si, že zmýšľanie národa sa výrazne zmenilo.

Glosa: Celebrity

Autor: Viera Horáková