Literárium - Marián Šidlík

Literárium - Marián Šidlík

Mariána Šidlíka poznáte aj z vysielania Slovenského rozhlasu. Okrem práce hlásateľa sa venuje prekladom poézie z angličtiny a aj on sám píše. Predovšetkým poéziu, ktorá má svojráznu a decentnú poetiku, aj keď je často veľmi osobná, intímna. Vydal niekoľko básnických zbierok a dnes si vypočujeme ukážky z jeho tvorby. Pripravil Marcel Hanáček, číta autor – Marián Šidlík.  

Literárium - Marián ŠidlíkAutor: Marcel Hanáček; Ilustr. foto: Pixabay