Literárium - Roman Machovič

Literárium

Literárium - Roman Machovič

01. 03. 2019 13:51

Možno ste už počuli výraz Art Brut. Termín art brut pochádza z francúzštiny a dal by sa preložiť ako „umenie v surovom stave“. Pod pojmom art brut rozumieme žánrovo nezaraditeľnú tvorbu umelcov. Často ide o ľudí s psychickými poruchami alebo mentálnym postihnutím, prípadne väzňov a pod. Autori art brut sa vyznačujú autenticitou, originalitou, svojským výtvarným jazykom, ktorému rozumejú len oni sami, a ktorý niekedy nahrádza verbálnu komunikáciu. Ich diela často nenapodobňujú ani tak vonkajší svet, ale vyjadrujú vnútorné prežívanie svojho tvorcu. Dnes budeme počúvať práve ukážku z takejto tvorby. Vznikla v spolupráci ateliérov Nezábudka a KREAT, ktoré pracujú s ľuďmi s psychickou poruchou. Pripravil Marcel Hanáček, číta Vladimír Seman. 

Literárium - Roman Machovič
Stiahnuť audio súbor

Autor: Marcel Hanáček; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??