Literárium - Roman Machovič

Literárium

Literárium - Roman Machovič

08. 03. 2019 13:51

My sme už v Rádiu Regina spomínali výraz Art Brut. Pochádza z francúzštiny a dal by sa preložiť ako „umenie v surovom stave“. Pod pojmom art brut rozumieme žánrovo nezaraditeľnú tvorbu umelcov. Často ide o ľudí s psychickými poruchami alebo mentálnym postihnutím, prípadne väzňov a pod. Sú to väčšinou autori, ktorí nevedia písať, či maľovať, respektíve – nikdy sa to neučili. Tvoria tak, ako cítia a to nám dábva možnosť nazrieť do svetov, ktoré sú bežne neznáme. Dnes budeme počúvať práve ukážku z takejto tvorby. Vznikla v spolupráci ateliérov Nezábudka a KREAT, ktoré pracujú s ľuďmi s psychickou poruchou. Pripravil Marcel Hanáček, číta Vladimír Seman. 

Literárium - Roman Machovič
Stiahnuť audio súbor

Autor: Marcel Hanáček; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??