Literárium - Milan Hodál

Literárium - Milan Hodál

Milan Hodál sa narodil sa v Bánovciach nad Bebravou, neskôr sa usadil v Nitre. Prvé literárne práce (epigramy a aforizmy) mu začali  uverejňovať už ako 16 ročnému v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, v nedeľných prílohách vtedajších denníkov Pravda a Smena. Spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom na tvorbe zábavných relácií ako:  košický Maratón, banskobystrický Sobotník a Variácie. Jeho básne boli vybrané do antológie súčasnej poézie, ktorá vyšla vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov pod názvom Básnici 2018. Do dnešného Literária som vybral také ukážky z tvorby Milana Hodála, ktoré už môžu navodiť sviatočnú, predvianočnú atmosféru. Číta Ľudovít Jakubove.  

Literárium

Autor: Marcel Hanáček; Ilustr. foto: Pixabay